Jak opanować dowolny język obcy? (darmowy fragment)Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz książkę

Jak opanować dowolny język obcy?

z której pochodzi poniższy fragment


Dedykacja

Dawno, dawno temu, na miesiąc przed egzaminami wstępnymi na anglistykę, spotkałam w tramwaju moją nauczycielkę fizyki z liceum. Po kurtuazyjnym powitaniu pani ta zadała mi równie kurtuazyjne pytanie: „Co słychać?”. „Zdaję na anglistykę” — odpowiedziałam.

Normalny, dobrze wychowany człowiek odpowiedziałby coś w rodzaju: „Życzę powodzenia”.

Z ust pani od fizyki popłynęły jednak nieco inne słowa: „Na pewno ci się nie uda. Nie tacy jak ty próbowali. Tam jest pięciu kandydatów na jedno miejsce. Dzieci moich znajomych będą w tym roku próbowały dostać się po raz trzeci”.

Lekko mnie zamurowało. Wprawdzie, łagodnie rzecz ujmując, nigdy nie byłam ulubienicą tej pani, nie należałam też do orłów w dziedzinie fizyki…

Ale po paru latach, na miesiąc przed ważnym dla mnie egzaminem, mogła zdobyć się na wielkoduszność i nie poczęstować mnie jadem. Wtedy, w tramwaju, z perspektywy kilku lat, w czasie których miałam szczęście nie spotykać się z panią od fizyki, uświadomiłam sobie, że oto stoję oko w oko z babą, której bałam się przez dwa lata, a która nic mi już nie może zrobić. Byłam poza zasięgiem tej żałosnej kobiety, a jednak nadal próbowała mi dokuczyć, sprawić, bym poczuła się malutka wobec autorytetu, który oświadcza mi, że to, co zamierzam, na pewno się nie uda. I za co to wszystko?

Nie byłam pyskatą, niegrzeczną uczennicą. Jedynym moim przewinieniem było to, że fizyka nie szła mi najlepiej. Według pani od fizyki nie mogłam wobec tego osiągnąć niczego w jakiejkolwiek innej dziedzinie.

Stałam twarzą w twarz z kimś, kto nie lubi ludzi. Z kimś, kto nie ma i nigdy nie miał klasy i kto w ogóle nie powinien był zostać nauczycielem.

Powiedziałam: „Być może są osoby, które kilkakrotnie nie mogły się zdać na anglistykę, ale ja zamierzam się tam dostać w tym roku. Do widzenia”.

Na anglistykę dostałam się w świetnym stylu, za pierwszym podejściem, w ścisłej czołówce. Byłam jedną z trzech osób, którym na inauguracji roku akademickiego rektor osobiście wręczył indeksy. Zostałam studentką, później nauczycielką języka angielskiego, pracowałam w przedszkolu, z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, z młodzieżą (od gimnazjum po studentów), z dorosłymi (od studentów po osoby w wieku moich rodziców). Tysiące twarzy, tysiące nazwisk, różne charaktery, osobowości, problemy dotyczące nauki języka obcego.

Praca z tymi wszystkimi ludźmi utwierdziła mnie w przekonaniu, że określenie „antytalent językowy” jest wymysłem osób o mentalności mojej pani od fizyki, które — na nieszczęście swoich uczniów — zostały „paniami od języka obcego”.

Książkę tę dedykuję wszystkim, którzy choć raz w życiu usłyszeli od swojego nauczyciela, że nic z nich nie będzie albo że są zbyt głupi/tępi/ mało zdolni (niepotrzebne skreślić), żeby osiągnąć coś, na czym im zależy.

1. Dlaczego wielu ludzi nie opanowuje języka obcego w stopniu, który by ich zadowalał?

Wiadomo, wszyscy uczą się języków obcych.

Nie ma szkoły, w której zabrakłoby nauczycieli języka obcego.

Często dwóch lub trzech języków obcych. Są też mniej lub bardziej ciekawe lekcje: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego (niepotrzebne skreślić, brakujące dodać). Języki obce, głównie angielski, choć nie tylko, trafiły nawet do przedszkoli. Ja też na początku mojej drogi zawodowej uczyłam urocze (najczęściej) cztero- i pięciolatki.

Żyjemy w świecie i czasach, w których znajomość minimum jednego języka obcego nie tyle ułatwia życie, ile jest niezbędna. Otoczeni językami obcymi, oglądamy zagraniczne filmy. Słuchamy piosenek. Gramy w gry komputerowe. Surfujemy w sieci. Podróżujemy. Nawiązujemy przeróżne kontakty z ludźmi na całym świecie. Czytamy publikacje nieprzetłumaczone na nasz język ojczysty. Staramy się o dobrze płatną pracę…

Żeby opanować język obcy, zapisujemy się na kursy prowadzone przez szkoły językowe, bierzemy prywatne lekcje, uczymy się korespondencyjnie, kupujemy podręczniki i płyty dla samouków, prenumerujemy czasopisma do nauki języka…

A jednak po pewnym czasie wielu z nas ponosi fiasko. Okazuje się, że nam nie wyszło. A przecież mieliśmy dobre chęci…

Dlaczego jest tak, że jednym się udaje, a innym nie?

Według moich obserwacji, jest kilka powodów, dla których ludzie nie odnoszą sukcesów w nauce języków obcych:

Brak orientacji co do poziomów opanowania języka

Ludzie nie opanowują języka w stopniu ich zadowalającym, dlatego że nie wiedzą, czego chcą. Nie wiedzą, jaki stopień opanowania języka ich zadowoli, co chcą osiągnąć po ukończeniu kursu. Co to znaczy, ze będą średniozaawansowani, zaawansowani itd.

Jeżeli ten problem dotyczy Ciebie, rzuć okiem na stronę 63. Znajdziesz tam Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który pomoże Ci precyzyjnie określić, na jakim poziomie jesteś teraz i do jakiego poziomu chcesz dojść.

Twoje mocne strony, czyli sposoby uczenia się optymalne dla Ciebie

Poznaj samego siebie.
(Sokrates, filozof grecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli starożytnych)

Zapewne oglądałeś pierwszą część filmu „Matrix”. Pamiętasz wątek z Wyrocznią? Neo spotkał się z nią, by dowiedzieć się, czy jest Wybrańcem, który ma ocalić ludzkość. Wyrocznia zacytowała mu właśnie te słowa Sokratesa:

„Poznaj samego siebie”.

To krótkie zdanie jest kluczem do każdego udanego przedsięwzięcia, ba, kluczem do udanego życia.

Ten rozdział pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie: „Kim jestem?”. Zawiera on kilka testów skonstruowanych tak, żeby Cię nie zanudzić, i wskazówki, jak wiedzę o sobie wykorzystać. Założę się, że dowiesz się o sobie interesujących rzeczy! Wiedza ta pomoże Ci nie tylko opanować dowolny język obcy. Ma ona zastosowanie w nauce WSZYSTKIEGO.

Oprócz tego — dzięki niej lepiej zrozumiesz otaczających Cię ludzi i rozwiążesz niejeden życiowy problem.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby opanować język obcy, jest już w Tobie. Zatem poznaj swoje możliwości i pozwól im działać na Twoją korzyść.

Temu rozdziałowi poświęcisz najwięcej czasu, ale opłaci Ci się to. Życzę Ci dobrej zabawy przy okazji odkrywania skarbów, jakie w Tobie drzemią. Jesteś, jak każdy z nas, niepowtarzalną osobą, wyposażoną we wszystko, czego potrzeba do opanowania języka obcego.

Jaki typ osobowości reprezentujesz i co z tego wynika?

Osobowość to, w dużym uproszczeniu, charakterystyczny dla danego człowieka sposób reagowania na otoczenie i wchodzenia z tym otoczeniem w relacje. Osobowość jest jedną z cech odróżniającą Cię od innych ludzi.

W odniesieniu do nauki języków osobowość decyduje:

● co Cię motywuje;

● jakie wartości związane z nauką wyznajesz;

● czy wolisz uczyć się samodzielnie, czy w grupie;

● jak współpracujesz z nauczycielem;

● co robisz z odczuciami pojawiającymi się w trakcie nauki (np. ze strachem, radością etc).

Nie istnieje lepsza czy gorsza osobowość.

Każdy typ osobowości ma swoje mocne i słabe strony. Trzeba je poznać i skoncentrować się na tych mocnych.

Oto pięć minitestów. Pomogą Ci one określić, jak Twoja osobowość może wpłynąć na sukces w opanowaniu języka obcego. Pamiętaj, nie istnieją dobre i złe odpowiedzi. Bądź wobec siebie absolutnie szczery.

Dodatek

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of References for Languages)

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of References for Languages) został opracowany w celu ujednolicenia oceny znajomości języków obcych wśród obywateli Unii Europejskiej. Głównym celem tego dokumentu jest stworzenie takich samych wymagań określających konkretne poziomy zaawansowania znajomości języków, tak by certyfikaty językowe wydawane np. we Francji czy Holandii odpowiadały tym wydawanym w Polsce czy w Czechach. Głównym narzędziem wdrażania Systemu jest dokument zwany Europejskie Portfolio Językowe, indywidualny zapis umiejętności językowych każdego uczącego się. Portfolio jest dokumentem zaświadczającym o poziomie opanowania języka, którym możesz posługiwać się na terenie całej Unii Europejskiej.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wyróżnia trzy główne poziomy zaawansowania językowego: poziom podstawowy,  poziom samodzielności językowej oraz poziom biegłości.

Poniższe tabele przedstawiają krótki opis umiejętności językowych na poszczególnych poziomach.

Poziom podstawowy:

Użytkownik początkujący   A1

Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy etc. Może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.

Użytkownik początkujący  A2

Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np. dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

Poziom samodzielności językowej:

Użytkownik samodzielny  B1

Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

Użytkownik samodzielny  B2

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat, wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów.

Poziom biegłości:

Użytkownik zaawansowa  C1

Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

Użytkownik zaawansowany C2

Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.

Więcej praktycznych porad dotyczących nauki języków znajdziesz w książce Agnieszki Burcan-Krawczyk

Jak opanować dowolny język obcy?

Podobne artykuły

Tags: , , , , Darmowe

Leave a Reply

(required)

(required)


Arkusz II Słuchanie

Jak przygotować się do tej części matury? Jest to ciężka i żmudna praca i, niestety, czasochłonna. Trzeba po prostu...

Arkusz II Czytanie

Czytanie na poziomie rozszerzonym jest oczywiście o wiele trudniejsze niż na poziomie podstawowym. Tutaj masz do czynienia z oryginalnymi...

Arkusz II Struktury leksykalno-gramatyczne

W tej części matury najczęściej pojawia się test wielokrotnego wyboru, czyli multiple choice test. Jest to tekst, z którego usunięto...

Angielskie słówka (darmowy fragment)

W ciągu następnych kilkunastu minut masz szansę zapoznać się z rozwiązaniem i lekarstwem na wszystkie swoje problemy z nauką...

Angielskie zwroty

Przeczytaj jak zapamiętać 200 angielskich zwrotów w 100 minut?

Angielskie czasy

Poznaj 7 podstawowych czasów, które wystarczą Ci do sprawnej komunikacji w języku angielskim.

Szybka nauka języków obcych (darmowy fragment)

Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Techniki pamięciowe dla każdego

Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Matura ustna z języka angielskiego

Nie musisz być orłem z angielskiego, aby zdać maturę. Poznaj techniki, które w znacznym stopniu Ci to ułatwią.Egzaminator radzi,...

Listening (poziom podstawowy)

Słuchanie (listening) to jedna z trudniejszych części matury pisemnej. Dlaczego? Bo do niej już nie ma powrotu. Wysłuchasz dwa...