Arkusz III Pisanie


Pisanie to niezwykle ważna umiejętność

można za nią dostać aż 18 punktów. Będziesz miał do wyboru jeden temat z trzech, mogą to być:

  • opowiadanie,
  • recenzja,
  • rozprawka
  • opis( osoby, miejsca lub zdarzenia).

Praktycznie co roku jest rozprawka, więc rozsądnie jest nauczyć się ją pisać. Niestety, przygotowując się do tej części egzaminu niezbędny jest nauczyciel, który poprawi twoje błędy i ci je wyjaśni.

Pamiętaj, że musisz się zmieścić w przedziale od 200 do 250 słów

W przeciwieństwie do arkusza II, tutaj musisz wykazać się własną znajomością języka obcego. W arkuszu II jeśli czegoś nie wiedziałeś, mogłeś zgadywać, tutaj takiej opcji nie ma.

Rozprawka

Ta forma pracy pisemnej ma charakter problemowy i wymaga od zdającego aby wcielił się w, pewnego rodzaju, formę badacza, rozwiązał pewien problem rozważając punkty widzenia za i przeciw i doszedł do pewnego rodzaju wniosków.

Aby napisać dobrą rozprawkę, trzeba ją dobrze zaplanować. Jeśli temat nie zawiera tezy lub hipotezy, trzeba ją sformułować. I to powinno być w pierwszym paragrafie. Drugi i trzeci paragraf to argumenty za i przeciw. Muszą one być zrównoważone, dobrze przemyślane i logiczne. Ostatni paragraf to podsumowanie i wnioski, które wyciągnąłeś.

Zanim zaczniesz pisać rozprawkę dobrze jest się nauczyć pewnych stałych wyrażeń, które pomogą zaprowadzić ład w twojej pracy. Jeśli podajesz jakieś argumenty zacznij np.:‘Firstly’,

Następnie ‘secondly’, ‘thirdly’ itd. Ostatni argument rozpocznij od wyrażenia ‘finally’. Jeśli wprowadzasz kontrargumenty napisz ‘on the other hand’, ‘however’ ‘despite’ lub ‘although/though’. Jeśli piszesz podsumowanie i wyciągasz wnioski zacznij zdanie od ‘to sum up’, all in all, lub ‘taking everything into account’.

Recenzja

Jest to krytyczna lub objaśniająca ocena utworu literackiego; może to być film lub książka(najczęściej).

Planując pisanie recenzji musisz znów pamiętać o dobrym jej rozplanowaniu.

W pierwszym paragrafie musi być wstęp, czyli opis recenzowanego obiektu.

Drugi paragraf powinien zawierać opis akcji i komentarze.

Trzeci paragraf(ostatni) powinien zawierać zachętę bądź odradzenie – z odwołaniem do wcześniejszych argumentów.

Obowiązkowym fragmentem recenzji jest opis tego, co recenzujesz, czyli jeśli jest to film to musisz podać tytuł, gatunek, aktorów, reżysera, miejsce akcji fabułę itp. Używaj najczęściej czasu Prezent Simple.

W zakończeni recenzji powinieneś zachęcić lub zniechęcić czytelnika podsumowując podane argumenty za lub przeciw.

Opowiadanie

Pisz je tak by składało się z następujących części:

  • wprowadzenie,
  • rozwinięcie akcji,
  • punkt kulminacyjny
  • zakończenie;

czyli co najmniej cztery paragrafy. Opowiadanie może być oparte na twoim doświadczeniu lub może być całkowitą fikcją, w zależności od twojego wyboru.

Oczywiście nikt nie oczekuje, że napiszesz opowiadanie w stylu Stephen’a Kinga, ale powinno ono być ciekawe, twórcze i powinieneś zachować ciąg przyczynowo – skutkowy. I jest zupełnie obojętne czy piszesz z pozycji uczestnika wydarzeń (piszesz w pierwszej osobie) czy z pozycji widza (3 osoba).

Opis

Jeśli chodzi o opis, to w grę wchodzą dwie możliwości: opis miejsca lub opis sytuacji/ zdarzenia. Najprostszy jest opis miejsca: w pierwszym paragrafie powinieneś ogólnie opisać to miejsce. W drugim opisać to miejsce jak najbardziej szczegółowo. W trzecim powinny się znaleźć twoje własne refleksje lub odczucia związane z tym miejscem. Najważniejszą rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę to słownictwo, bo w tym punkcie możesz się najbardziej wykazać.

Opis sytuacji/zdarzenia jest bardzo podobny do opowiadania. Trzymaj się następujących punktów: paragraf pierwszy powinien zawierać rodzaj sytuacji, nazwę uroczystości, czas i miejsce akcji. W drugim paragrafie opisujesz okoliczności poprzedzające zdarzenie, przygotowywanie się do uroczystości itp. Trzeci paragraf zawiera szczegółowy opis zdarzenia a czwarty twoje odczucia związane z nim. I znów, bogactwo słownictwa i różnorodne struktury gramatyczne są kluczowym elementem tej formy wypowiedzi.

Tomasz Celej

Podobne artykuły

Tags: , , , , Matura (rozszerzona)

Leave a Reply

(required)

(required)


Arkusz II Słuchanie

Jak przygotować się do tej części matury? Jest to ciężka i żmudna praca i, niestety, czasochłonna. Trzeba po prostu...

Arkusz II Czytanie

Czytanie na poziomie rozszerzonym jest oczywiście o wiele trudniejsze niż na poziomie podstawowym. Tutaj masz do czynienia z oryginalnymi...

Arkusz II Struktury leksykalno-gramatyczne

W tej części matury najczęściej pojawia się test wielokrotnego wyboru, czyli multiple choice test. Jest to tekst, z którego usunięto...

Angielskie słówka (darmowy fragment)

W ciągu następnych kilkunastu minut masz szansę zapoznać się z rozwiązaniem i lekarstwem na wszystkie swoje problemy z nauką...

Angielskie zwroty

Przeczytaj jak zapamiętać 200 angielskich zwrotów w 100 minut?

Angielskie czasy

Poznaj 7 podstawowych czasów, które wystarczą Ci do sprawnej komunikacji w języku angielskim.

Szybka nauka języków obcych (darmowy fragment)

Jak szybko i skutecznie uczyć się języków obcych, wykorzystując możliwości własnego umysłu?

Techniki pamięciowe dla każdego

Jak wykorzystać moc swojego umysłu poprzez efektywne techniki pamięciowe i zapamiętać wszystko czego potrzebujesz?

Matura ustna z języka angielskiego

Nie musisz być orłem z angielskiego, aby zdać maturę. Poznaj techniki, które w znacznym stopniu Ci to ułatwią.Egzaminator radzi,...

Listening (poziom podstawowy)

Słuchanie (listening) to jedna z trudniejszych części matury pisemnej. Dlaczego? Bo do niej już nie ma powrotu. Wysłuchasz dwa...